fbpx

Parket en Vloerverwarming

Steeds meer nieuwbouwwoningen worden voorzien van vloerverwarming. Om te beginnen in de woonkamer natuurlijk. Parket is daar al jarenlang zeer gewild, dus een combinatie van beide ligt voor de hand.

Uit onderzoeken is gebleken dat niet alle houtsoorten daarvoor geschikt zijn. Dit zijn voornamelijk de gevoelige houtsoorten. Eiken is daarentegen wel een geschikte houtsoort mits deze is samengesteld uit een onderlaag met een eiken toplaag. Een massieve eiken plank (20 mm) heeft een te hoge RC-waarde ( = warmtedoorlaatweerstand) waardoor deze niet geschikt is.

Uitgaande van een samengestelde plank kunnen we het volgende concluderen:

Uit testen is gebleken dat een zwevend gelegde vloer alleen geschikt is bij vloerverwarming als bijverwarming. Bij zwevend leggen wordt de reductie extra verhoogt door de ondervloer en de luchtlaag die tussen de afwerkvloer en de vloerdelen aanwezig is. De RC-waarde bij zwevend gelegde vloeren is daarom net iets te hoog om toepasbaar te zijn als hoofdverwarming.

Een verlijmde vloer is echter wel geschikt voor vloerverwarming als hoofdverwarming omdat deze meer rendement heeft. Doordat hier geen ondervloer gebruikt wordt, omdat je rechtstreeks op de afwerkvloer verlijmd, laat deze de warmte beter door.

Er dient het opwarmingsprotocol te worden gevolgd, welke wordt gegeven door de fabrikant van het vloerverwarmingssysteem.

Algemene werkwijze Vloerverwarming en parket

Bij dekvloeren met vloerverwarming dient het opstookprotocol te allen tijden gevolgd te worden alvorens er verlijmd kan worden. Onderstaand protocol wordt algemeen gehanteerd. Mocht de installateur van de vloerverwarming/vloerkoeling een afwijkend protocol hanteren, dan dient u deze te volgen.

Hier volgt het opstookprotocol:

dag 1 aanvangstemperatuur in het systeem van 20 °C
dag 2 opstoken naar 25 °C
dag 3 opstoken naar 30 °C
dag 4 opstoken naar 35 °C
dag 5 opstoken naar 40 °C
dag 6 opstoken naar 45 °C (maximale temperatuur)

Al naar gelang van de laagdikte van de dekvloer, wordt de maximale temperatuur vastgehouden (gemiddeld 5 cm = 5 dagen)

dag 7 max. temp. 45 °C
dag 8 max. temp. 45 °C
dag 9 max. temp. 45 °C
dag 10 max. temp. 45 °C
dag 11 max. temp. 45 °C
dag 12 afstoken naar 40 °C
dag 13 afstoken naar 35 °C
dag 14 afstoken naar 30 °C
dag 15 afstoken naar 25 °C
dag 16 afstoken naar 20 °C
dag 17 uitschakelen
dag 18 uitgeschakeld
dag 19 instaleren van de vloer

48 uur na het installeren mag de vloer weer worden opgestookt naar aanvangstemperatuur en vervolgens 2 graden per dag.

Na het volgen van dit protocol dienen de nodige inspecties gedaan te worden zodat bepaald kan worden hoe gelijmd kan worden. Let wel dat het restvochtpercentage bij vloeren met vloerverwarming aan een strengere eis voldoen (1,8% CM bij zandcement / 0,3% CM anhydriet).

Bovenstaand advies is gebaseerd op de meest voorkomende handelswijze in de markt. Aan bovenstaand advies kunnen geen rechten worden ontleend.

Tips voor vloerwarming en parket

Leg geen vloerkleed/karpet op een parketvloer met vloerverwarming. Deze veroorzaakt plaatselijk temperatuursverhoging. Bij zwevend leggen altijd dampfolie gebruiken i.v.m. eventuele condens of lekkages.